โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
หน้าแรก · บทความ · ดาวน์โหลด · กระดานข่าว · สมุดเยี่ยม25/06/2017 15:35:23
รายการหลัก
 ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เพลงมาร์ชโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
 ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร
 ผลงานดีเด่นของครู
 ผลงานดีเด่นของนักเรียน
 สภานักเรียน
 กรรมการสถานศึกษา
E-Office
ขอแสดงความยินดีโล่เกียรติยศ
แชมป์แห่งประเทศไทย
ประจำปี 2558
กีฬาโฮมฮักนักกีฬาน้อย
Kid's Athletics Thailand 2015โล่เกียรติยศ
โรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School)
จากกรมส่งเสริมสภาพสิ่งแวดล้อม
ประจำปีการศึกษา 2556นายแสงชัย นภาสกุลคู
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2553
รับรางวัลจาก สพป.นค.1 ปี 2555
ผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษานางชไมพร พลศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รับรางวัล"ครูสอนดี"
ประจำปีการศึกษา 2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สพฐ
 สพป.หนองคาย เขต 1
 สหกรณ์ครู หนองคาย
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สกสค
 สมศ
 บริหารงานบุคลากร สพฐ
 ข้อมูลนักเรียนDataonweb
 สอบ NT , Onet
 รายงาน Visaual Control
 รายงานการรับนักเรียน
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ร.ร.ดอนก่อโนนสวรรค์
ร.ร.บ้านไทยสามัคคี
ร.ร.สำนักงานสลากที่75
ร.ร.ท่าบ่อพิทยาคม
ร.ร.บ้านโนนสง่า
ร.ร.บ้านโพธิ์ตาก
ร.ร.บ้านแป้น
ร.ร.ผาตั้ง
ร.ร.อนุบาลดารณี
ร.ร.อนุบาลดอนไผ่
ร.ร.บ้านโพนทอง
ร.ร.จันทราราม
ร.ร.หนองคายวิทยาคาร
ร.ร.บ้านนาโพธิ์
ร.ร.บ้านห้วยไซงัว
ร.ร.สังกะลีนาขาม
ร.ร.หนองปลาปากฯ
ร.ร.บ้านหม้อเหนือฯ
ร.ร.บ้านศรีเชียงใหม่
ร.ร.อนุบาลศรีเชียงใหม่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ
ประจำปีการศึกษา 2559นายแสงชัย นภาสกุลคู
ประธานกรรมการพระครูวิจิตรรัตนากร
ผู้แทนองค์กรศาสนาพระครูวิสุทธิสีลคุณ
ผู้แทนองค์กรศาสนานายประพาส นครภักดี
คณะกรรมการนายอมรวิทย์ เปียผ่อง
คณะกรรมการนายสลักจิตร จันทรสมบัติ
คณะกรรมการนายสมคิด กรมวังก้อน
คณะกรรมการนางสุวัน แก้วดวงดี
คณะกรรมการนางเตียง ศรีหาปัญญา
คณะกรรมการนายวาสุกรี นินทะระ
คณะกรรมการนายสำนวน ใจสะอาด
คณะกรรมการนายมานัส จันดาวงศ์
คณะกรรมการนายมานิจ โยคิน
คณะกรรมการและเลขานุการนางชไมพร พลศักดิ์
คณะกรรมการและผช.เลขานุการ

คณะกรรมการสภานักเรียน
คณะกรรมการสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559ด.ญ.โมทนา โม้เวียง
ประธานนักเรียนด.ญ.ธิดารัตน์ ภมรผล
รองประธานนักเรียน 1ด.ช.พิพรรธพงศ์ พงศ์พีรทัต
รองประธานนักเรียน 2ด.ญ.วราพร คำภูแก้ว
รองประธานนักเรียน 3ด.ญ.นิศารัตน์ อินเสมียน
คณะกรรมการด.ญ.กนกวรรณ พินธะ
คณะกรรมการด.ญ.จิตรลดา กานต์ชนิต
คณะกรรมการด.ญ.พิมพร ขนุนใหญ่
คณะกรรมการด.ญ.สุพิชญา ชูสิน
คณะกรรมการด.ญ.พรภิมล เหมนิธิ
คณะกรรมการด.ช.มนิชชา มะลิซ้อน
คณะกรรมการด.ญ.อัญชิสา อัศวภูมิ
คณะกรรมการด.ญ.สุจิตรา บุญเกิด
คณะกรรมการด.ญ.พิชชาพร แฝดกลาง
คณะกรรมการด.ญ.ณัฐพร แก่นท้าว
คณะกรรมการ
ด.ญ.วีรวรรณ บุญทัน
คณะกรรมการด.ญ.ชุติกานต์ ฝอยทอง
คณะกรรมการด.ญ.อรวี มั่งมูล
คณะกรรมการด.ญ.ชยุตรา เอี่ยมผ่อง
คณะกรรมการ
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 1,507
สมาชิกคนล่าสุด: RriichaardvoG
พยากรณ์อากาศวันนี่้
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 To Be Number One
 พิธีไหว้ครู ปี 2556
 รณรงค์ต้านยาเสพติดโลก
 กีฬา กศน.ต้านยาเสพติด
 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
 ศูนย์อาเซียนศึกษา ก.ม.ว.
 มอบทุนฯ ดร.แม็กซ์ เฟรช์
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
 กีฬาภายใน "จามจุรีเกมส์"
 กิจกรรมวันอำลา
 ขอบคุณ
Youtube.com/Nctv
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
 พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 การรับนักเรียน
 การย้ายเข้าเรียน
 การขอย้ายออก
 การขอผ่อนผัน ป.1
 การขอลาออก
 การขอเทียบโอน
 การขอใบแทน
 การขอใช้อาคารสถานที่
แผ่นดินของเรา

ประชาสัมพันธ์


วันครูอำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 61วันที่ 16 มกราคม 2560 วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560
คำขวัญวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 : ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู"
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอท่าบ่อ จัดงานวันครูอำเภอท่าบ่อ ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ สนง.เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ภาคเช้า : พิธีรำลึกถึงบูรพาจารย์ โดยนายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานในพิธี
/พิธีทางสงฆ์ /พิธีบูชาบูรพาจารย์ /การแนะนำตัวผู้บริหารและคณะครูใหม่

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอท่าบ่อ การมอบเกียรติบัตรดีเด่นด้านต่าง ๆ แก่คณะครู ประจำปี 2560
ขอขอบคุณ : ท่านรองผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ / นายกนก ศรีวิชัยนันท์ และคณะครูอาวุโสอำเภอท่าบ่อ มา ณ โอกาสนี้


admin เมื่อ มกราคม 16 2017 23:34:55 อ่านต่อ · 194 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66

admin เมื่อ พฤศจิกายน 02 2016 00:32:26 อ่านต่อ · 246 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
ประธานแสงชัย นภาสกุลคู ประธานในพิธีประกอบพิธีเปิด /การลงนามถวายพระพร

มอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2559
การแสดงของนักเรียนปฐมวัย /ประถมศึกษา / กล่าวสดุดีวันแม่/การกราบแม่/มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
ขอขอบพระคุณ คุณแม่ทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้

admin เมื่อ สิงหาคม 18 2016 15:45:45 อ่านต่อ · 320 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
สพป.สกลนคร ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้อาเซียนวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร นำโดย ท่านประธานแสงชัย นภาสกุลคู
รองวุฒิไกร เจริญศิลป์ และคณะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สกลนคร จำนวน 30 ท่าน

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน /หลักสูตรอาเซียน ระดับชั้นเรียนต่าง ๆ
ศึกษาสื่อ และนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้อาเซียน ในแต่และระดับชั้นเรียน
มอบของที่ระลึก / ครูวรารัตน์ ทานอุทิศ ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ มอบสื่อการเรียนรู้อาเซียนตัวอย่างแก่คณะศึกษาดูงาน

admin เมื่อ สิงหาคม 17 2016 16:03:05 อ่านต่อ · 337 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559วันที่ 13 เมษายน 2559 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร นำโดย นายมานิจ โยคิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์อำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2559

สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน /สรงน้ำหลวงแก้วโกมล
ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรท่านประธานแสงชัย นภาสกุลคูพร้อมภรรยา
นายกประพาส นครภักดี และคณะ / คุณพ่อสงวนศักดิ์ - คุณแม่บุญสนอง ศิริชนะ

admin เมื่อ เมษายน 16 2016 01:06:26 อ่านต่อ · 396 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
กิจกรรมวันอำลา ประจำปีการศึกษา 2528วันที่ 18 มีนาคม 2559โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันอำลา และพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
นายมานิจ โยคิน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนมีผลการเรียนดีเด่น
การมอบอนุบัตรแก่บัณทิตน้อย นักเรียนปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษา
การมอบใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /พิธีบายศรีสู่ขวัญ และการแสดงนักเรียน

ประธานนักเรียน ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 6 กล่าวอำลาสถาบัน /นักเรียน ป.6 มอบของที่ระลึก
นักเรียนและผู้ปกครองชั้นอนุบาลปีที่ 2 ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก /ขอแสดงความดีใจกับนักเรียนทุก ๆ คน


admin เมื่อ เมษายน 03 2016 00:24:39 อ่านต่อ · 447 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558วันที่ 30-31 มกราคม 2559 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ทัศนศึกษาดูงาน
การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุพรรณบุรี
นำทีมโดย ผอ.มานิจ โยคิน ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
นำนักเรียนร่วมแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองบายศรีปากชาม(เด็กพิเศษเรียนร่วม)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง นำความภาคภูมิใจสู่สถานศึกษาและสพป.หนองคาย เขต 1 ของเรา
ขอแสดงความดีใจกับนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกสอน
นักเรียน : ด.ญ.พัชราภา บุญเกิด ด.ญ.ปพิชญา ฝ้ายสีงาม ด.ญ.ซูหลิง หลิน
ผู้ฝึกสอน : คุณครูเดือนเพ็ญ จันทะคาด : คุณครูสุภาวิณี วิปุละ

admin เมื่อ กุมภาพันธ์ 04 2016 01:06:28 อ่านต่อ · 462 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
วันครูอำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2559วันที่ 16 มกราคม 2559 วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2559
คำขวัญวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 : อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดีมีคุณภาพ "
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอท่าบ่อ จัดงานวันครูอำเภอท่าบ่อ ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ
ภาคเช้า : พิธีรำลึกถึงบูรพาจารย์ โดยนายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานในพิธี
พิธีทางสงฆ์ /พิธีบูชาบูรพาจารย์ /การแนะนำตัวผู้บริหารและคณะครูใหม่

การมอบเกียรติบัตรดีเด่นด้านต่าง ๆ แก่คณะครู ประจำปี 2559
ขอขอบคุณ : ท่านรองผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติและคณะครูอาวุโสอำเภอท่าบ่อ มา ณ โอกาสนี้


admin เมื่อ มกราคม 17 2016 21:54:27 อ่านต่อ · 448 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559วันที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
คำขวัญวันเด็ก " เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต "
ท่านประธานแสงชัย นภาสกุลคู อ่านสารวันเด็ก ประจำปี 2559 ของ ฯพณฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พร้อมกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 และมอบรางวัลแก่เด็กนักเรียนคนเก่งที่ตอบปัญหาได้ถูกต้อง
การแสดงของนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา
การเล่นเกม การตอบปัญหา การร่วมสนุกตามซุ้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การประกวดร้องเพลง

คณะครู และบุคลากรแต่งกายชุดแฟนซี นักเรียนทุกชั้นเรียนได้แสดงออกอย่างมีความสุขสนุกสนาน
ของขวัญของรางวัลจำนวนมากมายแจกแก่นักเรียนตลอดทั้งวัน
ขอบขอบคุณ : ท่านประธานแสงชัย นภาสกุลคู นายกเทศมนตรีเมื่องท่าบ่อ ท่านรองอมรวิทย์ เปียผ่อง
และผู้ปกครองนักเรียนที่สนับสนุนขนม ไอศกรีม และอื่น ๆ จำนวนมากมาย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

admin เมื่อ มกราคม 13 2016 22:23:05 อ่านต่อ · 481 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
สวัสดีปีใหม่ 2559วันที่ 30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2559
ผอ.มานิจ โยคิน กล่าวอวยพรปีใหม่ 2559 แก่คณะครู-นักเรียน พร้อมจับฉลากมอบของขวัญแก่นักเรียน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำของขวัญปีใหม่คนละ 5 ชิ้น เพื่อจับฉลากมอบแก่นักเรียน
เป็นการคืนความสุขแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2559
นักเรียนร่วม 400 คน โชคดีรับของขวัญปีใหม่จากคณะครู
ขอขอบคุณคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ร่วมสร้างสรรค์งานในครั้งนี้

admin เมื่อ มกราคม 13 2016 21:59:22 อ่านต่อ · 447 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลุกเสือ เนตรนารี ชั้น ป. 4-6 ปีการศึกษา 2558วันที่ 28-29 ธันวาคม 2558 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ได้นำคณะลูกเสือ เนตรนารี
ชั้น ป. 4-6 ร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบฐาน ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโกมลวิทยาคาร
ผอ.มานิจ โยคิน ประกอบพิธีราชสดุดี กล่าวให้โอวาท และเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ออกเดินทางไกล

ลูกเสือ เนตรนารี ได้รับประสบการณ์จริงจากการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 19.00 น. พิธีเล่นรอบกองไฟ นายประพาส นครภักดี นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ เป็นประธาน
การเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฝึกความอดทน การเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ
ลูกเสือ เนตรนารี ได้แสดงออกอย่างสนุกสนาน ฝึกการอยู่ร่วมกัน เรียนรู้อย่างมีความสุข
ขอขอบคุณ : นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ และคณะวิทยากรลูกเสือ เนตรนารีพิเศษทุก ๆ ท่าน

admin เมื่อ มกราคม 11 2016 10:21:33 อ่านต่อ · 429 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
หน้า 1 จาก 11 1 2 3 4 > >>
ข่าวสพท.หนองคาย 1
ข่าวการศึกษาครูบ้านนอกดอทคอม
ข่าว สพฐ.
ปฏิทิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายมานิจ โยคิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวุฒิไกร เจริญศิลป์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างานบริหาร


นางชนิภา สมบุศย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
หัวหน้างานบริหารวิชาการ


นางมะลิวรรณ ดุลสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพ
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ


นายสมเจตน์ นาคนิ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
คอมพิวเตอร์
หัวหน้างานบริหารบุคคล


นายโสพันธุ์ ขัตติยะราช
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

แนะนำบุคลากร

ข้าราชการครูและบุคลากร ฯ
ประจำปีการศึกษา 2559


นายภัฑรภักดิ์ วงศ์ก่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นางวาสนา ธรรมโชติกุล
ครู ผู้ช่วย
ประถมศึกษา


นายพีระวัฒน์ ตุ้มมี
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นายสีจำเริญ สลับศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นางอรอุไร จิตปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย


นางยุพิน โคตรชมภู
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย


นางเกศรินทร์ กรมวังก้อน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


นางชไมพร พลศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพฯ


น.ส.เดือนเพ็ญ จันทะคาด
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


น.ส.จิราภรณ์ กิติยะวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ลูกเสือ


นางศรีดอกไม้ คำทวี
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพฯ


นางพิศวาส หล้าวงศา
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นางอาภาพรรณ จันทร์ดา
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย


นางชูชีพ ตุ้มมี
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพฯ


นางนงเยาว์ มุนิวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
สังคมศึกษาฯ


นางสมจันทร์ เถาว์พันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


นางนวลนิ่ม ไชยจันพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
สุขศึกษา


นางวรารัตน์ ทานอุทิศ
ครู คศ.1
รัฐประศาสนศาสตร์


นางพวงผกา หนูทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย


นางสมสนิท บุญซื่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
คณิตศาสตร์


นางเกศรินทร์ กรมวังก้อน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


นางสุภาวิณี วิปุละ
ครูคศ.1
ภาษาไทย


นางวิไลพร รักษาเมือง
ครู คศ.1
คอมพิวเตอร์และเทคโนฯ


น.ส.ศิริกัญญา พาพิมพ์
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
บริหารธุรกิจ


นายกิตติกรณ์ จอมทรักษ์
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
ปฐมวัย


นายชาญวิทย์ ศรีหทัยกุล
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
วิทยาศาสตร์


น.ส.ปาหนัน พรมมา
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
ปฐมวัย


น.ส.สุพรรณี นาทา
จนท.ธุรการ
ชีววิทยา


Mr.Johnny Horg
ครู อัตราจ้าง(พิเศษ)
English


นายอนุชิต กรมวังก้อน
ครู อัตรจ้าง(พิเศษ)
ศิลปศึกษา


นายภศทณ รัตนจันทร์
วิทยากรภายนอก
นิติศาสตร์


นางดวงจันทร์ ฟอสเตอร์
วิทยากรภายนอก
ภาษาอังกฤษ


นายสมศักดิ์ ภูตะมาตย์
ครู พี่เลี้ยงเด็ก
ห้องเรียนคู่ขนาน


นางวงเดือน ต้นหลุบเลา
ครู อัตราจ้าง
ห้องเรียนคู่ขนาน


น.ส.วันวิสาข์ อินทะปัญญา
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


น.ส.สุพรรณี กิระชาติ
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


น.ส.วิรัชฎา วงค์ชัยยา
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


น.ส.รัญชนา สีดามาตย์
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


นายอนุวัฒน์ อินทรปัญญา
นักศึกษาฝึกสอน
ดนตรีศึกษา


นายสุวภัทร ผุดผ่อง
ลูกจ้างประจำ
ช่างไม้ 2

ทันข่าวทันเหตุการณ์
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 แนวหน้า
 คมชัดลึก
 เครือมติชน
 ข่าวสด
 สยามรัฐ
 ผู้จัดการ
 ไทยโพสต์
 บางกอกโพสต์
 The Nation
 สยามกีฬา
 ช่อง 3
 ช่อง 5
 ช่อง 7
 ช่อง 9 อสมท
 ช่องไทยพีบีเอส
 สทท. 11
 พยากรณ์อากาศ
 สนุกดอทคอม
 พันทิปดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม

การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศโรงเรียน
 ประกาศสอบราคาซื้อ
ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประจำปีงบประมาณ 2557


 เอกสารสอบราคาซื้อ
ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง

Link


ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
www.komonschool.org
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการศึกษาของโรงเรียนโกมลวิทยาคาร
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
E-mail : komon.sch(at)gmail.com
Tel : 042-431125 fax : 042-431574
Since 10/10/2554