โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
หน้าแรก · บทความ · ดาวน์โหลด · กระดานข่าว · สมุดเยี่ยม01/08/2015 23:12:25
รายการหลัก
 ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เพลงมาร์ชโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
 ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร
 ผลงานดีเด่นของครู
 ผลงานดีเด่นของนักเรียน
 สภานักเรียน
 กรรมการสถานศึกษา
E-Office
ขอแสดงความยินดีโล่เกียรติยศ
โรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School)
จากกรมส่งเสริมสภาพสิ่งแวดล้อม
ประจำปีการศึกษา 2556นายแสงชัย นภาสกุลคู
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2553
รับรางวัลจาก สพป.นค.1 ปี 2555
ผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษานายกฤศภณ หล้าวงศา
ผู้อำนวยการโรงเรียน (เชี่ยวชาญ)
รับรางวัล"ยอดครูผู้มีอุดมการณ์
ในจิตวิญญาณครู" ประจำปี 2554
รับรางวัล"คุรุสดุดี"
ประจำปี 2555
นางอุทัยวรรณ ธรรมสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
รับรางวัล"ครูสอนดี"
ประจำปีการศึกษา 2554นางชไมพร พลศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รับรางวัล"ครูสอนดี"
ประจำปีการศึกษา 2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สพฐ
 สพป.หนองคาย เขต 1
 สหกรณ์ครู หนองคาย
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สกสค
 สมศ
 บริหารงานบุคลากร สพฐ
 ข้อมูลนักเรียนDataonweb
 สอบ NT , Onet
 รายงาน Visaual Control
 รายงานการรับนักเรียน
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ร.ร.ดอนก่อโนนสวรรค์
ร.ร.บ้านไทยสามัคคี
ร.ร.สำนักงานสลากที่75
ร.ร.ท่าบ่อพิทยาคม
ร.ร.บ้านโนนสง่า
ร.ร.บ้านโพธิ์ตาก
ร.ร.บ้านแป้น
ร.ร.ผาตั้ง
ร.ร.อนุบาลดารณี
ร.ร.อนุบาลดอนไผ่
ร.ร.บ้านโพนทอง
ร.ร.จันทราราม
ร.ร.หนองคายวิทยาคาร
ร.ร.บ้านนาโพธิ์
ร.ร.บ้านห้วยไซงัว
ร.ร.สังกะลีนาขาม
ร.ร.หนองปลาปากฯ
ร.ร.บ้านหม้อเหนือฯ
ร.ร.บ้านศรีเชียงใหม่
ร.ร.อนุบาลศรีเชียงใหม่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ
ประจำปีการศึกษา 2558นายแสงชัย นภาสกุลคู
ประธานกรรมการพระครูวิจิตรรัตนากร
ผู้แทนองค์กรศาสนาพระครูวิสุทธิสีลคุณ
ผู้แทนองค์กรศาสนานายประพาส นครภักดี
คณะกรรมการนายอมรวิทย์ เปียผ่อง
คณะกรรมการร.ต.กมล ชันแสนสุข
คณะกรรมการนายสมคิด กรมวังก้อน
คณะกรรมการนางสุวัน แก้วดวงดี
คณะกรรมการนางเตียง ศรีหาปัญญา
คณะกรรมการนายวาสุกรี นินทะระ
คณะกรรมการนายสำนวน ใจสะอาด
คณะกรรมการนายมานัส จันดาวงศ์
คณะกรรมการนายกฤศภณ หล้าวงศา
คณะกรรมการและเลขานุการนางชไมพร พลศักดิ์
คณะกรรมการและผช.เลขานุการ

คณะกรรมการสภานักเรียน
คณะกรรมการสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2557ด.ญ.ปัทมา เจริญศรี
ประธานนักเรียนด.ญ.วินนิภา นามห่อ
รองประธานนักเรียนด.ญ.จันทรกานต์ แก่นจันทร์
รองประธานนักเรียนด.ญ.วีราวรรณ น้อยหมื่น
คณะกรรมการด.ช.วรวิทย์ อรรคราช
คณะกรรมการด.ช.ทุติพล เคนสีลา
คณะกรรมการด.ช.ธีร์ทัศน โคตรคำ
คณะกรรมการด.ช.อาทิตย์ จันทร์แก้ว
คณะกรรมการด.ญ.ดลพร ศรีสมบัติ
คณะกรรมการด.ญ.เพชรรัตน์ คำจันทร์
คณะกรรมการด.ญ.อัจจิมา สรรพขาว
คณะกรรมการด.ญ.สิริกาญจน์ จันทะวีระ
คณะกรรมการด.ญ.วรรณพร สุทธิสาร
คณะกรรมการด.ญ.ศุภาพิชญ์ สุขารมย์
คณะกรรมการด.ญ.รุ่งนภา จงนอก
คณะกรรมการด.ญ.กฤติกา ศรีสว่าง
คณะกรรมการด.ญ.นวนันท์ อ้วนอินทร์
คณะกรรมการด.ญ.รัชนีกร ปานกล้า
คณะกรรมการและเลขานุการ
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 421
สมาชิกคนล่าสุด: suomenfi
พยากรณ์อากาศวันนี่้
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 To Be Number One
 พิธีไหว้ครู ปี 2556
 รณรงค์ต้านยาเสพติดโลก
 กีฬา กศน.ต้านยาเสพติด
 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
 ศูนย์อาเซียนศึกษา ก.ม.ว.
 มอบทุนฯ ดร.แม็กซ์ เฟรช์
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
 กีฬาภายใน "จามจุรีเกมส์"
 กิจกรรมวันอำลา
 ขอบคุณ
Youtube.com/Nctv
กิจกรรมเรียนรู้นักเรียน
 มะกรูดไล่ยุง
 สมุนไพรไล่ยุง
 น้ำหมักชีวภาพ
 น้ำยาอเนกประสงค์
 น้ำยาล้างจาน
 การทำสบู่
 การขยายผล
แผ่นดินของเรา

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติวันที่ 10 สิงหาคม 2555 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555
ประธานแสงชัย นภาสกุลคู เปิดงาน มอบเกียรติบัตรแก่คุณแม่ดีเด่น ประจำปี
ผอ.ณรงค์ หล้าวงศา กล่าวต้อนรับคุณแม่ และบรรยายพิเศษพระคุณของแม่ มอบรางวัลแก่นักเรียน

นักเรียนนำพวงมาลัยดอกมะลิขึ้นไปกราบคุณแม่ของตนเอง
การแสดงรีวิวประกอบเพลง"อิ่มอุ่น"ของนักเรียนชั้นอนุบาล /การสีไวโอลิน "เพลงค่าน้ำนม" ของนักเรียนชั้น ป.1
บรรยากาศอบอวนไปด้วยความรักของแม่และลูกadmin เมื่อ สิงหาคม 14 2012 03:19:04 · ปริ้นท์
ปฏิทิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายกฤศภณ หล้าวงศา
ผู้อำนวยการโรงเรียน (เชี่ยวชาญ)
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


-ว่าง-
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างานบริหาร


นางชนิภา สมบุศย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
หัวหน้างานบริหารวิชาการ


นางมะลิวรรณ ดุลสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพ
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ


นายสมเจตน์ นาคนิ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
คอมพิวเตอร์
หัวหน้างานบริหารบุคคล


นายโสพันธุ์ ขัตติยะราช
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

แนะนำบุคลากร

ข้าราชการครูและบุคลากร ฯ
ประจำปีการศึกษา 2558

นายวีระพล อ่อนฉลวย
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นายภัฑรภักดิ์ วงศ์ก่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นายเมือง ศรีสุจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นายธำรง ธรรมสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


นายพีระวัฒน์ ตุ้มมี
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นายสีจำเริญ สลับศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นางอรอุไร จิตปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย


นางแถวทอง เจริญวัฒนะตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย


นางสุนันทา กรมวังก้อน
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย


นางชไมพร พลศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพฯ


น.ส.เดือนเพ็ญ จันทะคาด
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


น.ส.จิราภรณ์ กิติยะวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ลูกเสือ


นางศรีดอกไม้ คำทวี
ครูชำนาญการพิเศษ
เกษตร


นางพิศวาส หล้าวงศา
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นางอาภาพรรณ จันทร์ดา
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย


นางชูชีพ ตุ้มมี
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพฯ


นางกรุณา วันแตง
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย


นางนงเยาว์ มุนิวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
สังคมศึกษาฯ


นางสมจันทร์ เถาว์พันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


นางสุชาดา จันทร์สุวรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


นางนวลนิ่ม ไชยจันพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
สุขศึกษา


นางสุวรรณา สิรีกาญจนานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย


นางพวงผกา หนูทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย


นางสมสนิท บุญซื่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
คณิตศาสตร์


นางจตุรพร อาษาทำ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


นางสุภาวิณี วิปุละ
ครูคศ.1
ภาษาไทย


นางเกศรินทร์ กรมวังก้อน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


น.ส.วิไลพร วิรุณพันธ์
ครู คศ.1
คอมพิวเตอร์และเทคโนฯ


น.ส.ศิริกัญญา พาพิมพ์
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
บริหารธุรกิจ


นางสาวกนกวรรณ จันนา
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
วิทยาศาสตร์


นายกิตติกรณ์ จอมทรักษ์
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
ปฐมวัย


นางสาวจุฑารัตน์ อินเสมียน
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
ปฐมวัย


นายชาญวิทย์ ศรีหทัยกุล
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
วิทยาศาสตร์


นางสาวพัชราภรณ์ สารแหวน
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
วิทยาศาสตร์


นายวีรุด ศรีบุญราช
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
ภาษาอังกฤษ


นางสาวอัจฉรา ธาตุเสียว
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
คณิตศาสตร์


นางสาวเอก์มิลา มาแสวง
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
คณิตศาสตร์


นางสุพรรณี นาทา
จนท.ธุรการ
บริหารธุรกิจ


นายสุวภัทร ผุดผ่อง
ลูกจ้างประจำ
ช่างไม้ 2


นายเดี่ยว สาชะนะ
ลูกจ้างประจำ
ช่างไม้ 2

ทันข่าวทันเหตุการณ์
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 แนวหน้า
 คมชัดลึก
 เครือมติชน
 ข่าวสด
 สยามรัฐ
 ผู้จัดการ
 ไทยโพสต์
 บางกอกโพสต์
 The Nation
 สยามกีฬา
 ช่อง 3
 ช่อง 5
 ช่อง 7
 ช่อง 9 อสมท
 ช่องไทยพีบีเอส
 สทท. 11
 พยากรณ์อากาศ
 สนุกดอทคอม
 พันทิปดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม

การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศโรงเรียน
 ประกาศสอบราคาจ้าง
ติดตั้งและขยายและปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า


 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
การติดตั้งและขยายและ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

Link


ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
www.komonschool.org
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการศึกษาของโรงเรียนโกมลวิทยาคาร
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
E-mail : komon.sch(at)gmail.com
Tel : 042-431125 fax : 042-431574
Since 10/10/2554