โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
หน้าแรก · บทความ · ดาวน์โหลด · กระดานข่าว · สมุดเยี่ยม25/06/2017 15:44:02
รายการหลัก
 ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เพลงมาร์ชโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
 ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร
 ผลงานดีเด่นของครู
 ผลงานดีเด่นของนักเรียน
 สภานักเรียน
 กรรมการสถานศึกษา
E-Office
ขอแสดงความยินดีโล่เกียรติยศ
แชมป์แห่งประเทศไทย
ประจำปี 2558
กีฬาโฮมฮักนักกีฬาน้อย
Kid's Athletics Thailand 2015โล่เกียรติยศ
โรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School)
จากกรมส่งเสริมสภาพสิ่งแวดล้อม
ประจำปีการศึกษา 2556นายแสงชัย นภาสกุลคู
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2553
รับรางวัลจาก สพป.นค.1 ปี 2555
ผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษานางชไมพร พลศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รับรางวัล"ครูสอนดี"
ประจำปีการศึกษา 2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สพฐ
 สพป.หนองคาย เขต 1
 สหกรณ์ครู หนองคาย
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สกสค
 สมศ
 บริหารงานบุคลากร สพฐ
 ข้อมูลนักเรียนDataonweb
 สอบ NT , Onet
 รายงาน Visaual Control
 รายงานการรับนักเรียน
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ร.ร.ดอนก่อโนนสวรรค์
ร.ร.บ้านไทยสามัคคี
ร.ร.สำนักงานสลากที่75
ร.ร.ท่าบ่อพิทยาคม
ร.ร.บ้านโนนสง่า
ร.ร.บ้านโพธิ์ตาก
ร.ร.บ้านแป้น
ร.ร.ผาตั้ง
ร.ร.อนุบาลดารณี
ร.ร.อนุบาลดอนไผ่
ร.ร.บ้านโพนทอง
ร.ร.จันทราราม
ร.ร.หนองคายวิทยาคาร
ร.ร.บ้านนาโพธิ์
ร.ร.บ้านห้วยไซงัว
ร.ร.สังกะลีนาขาม
ร.ร.หนองปลาปากฯ
ร.ร.บ้านหม้อเหนือฯ
ร.ร.บ้านศรีเชียงใหม่
ร.ร.อนุบาลศรีเชียงใหม่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ
ประจำปีการศึกษา 2559นายแสงชัย นภาสกุลคู
ประธานกรรมการพระครูวิจิตรรัตนากร
ผู้แทนองค์กรศาสนาพระครูวิสุทธิสีลคุณ
ผู้แทนองค์กรศาสนานายประพาส นครภักดี
คณะกรรมการนายอมรวิทย์ เปียผ่อง
คณะกรรมการนายสลักจิตร จันทรสมบัติ
คณะกรรมการนายสมคิด กรมวังก้อน
คณะกรรมการนางสุวัน แก้วดวงดี
คณะกรรมการนางเตียง ศรีหาปัญญา
คณะกรรมการนายวาสุกรี นินทะระ
คณะกรรมการนายสำนวน ใจสะอาด
คณะกรรมการนายมานัส จันดาวงศ์
คณะกรรมการนายมานิจ โยคิน
คณะกรรมการและเลขานุการนางชไมพร พลศักดิ์
คณะกรรมการและผช.เลขานุการ

คณะกรรมการสภานักเรียน
คณะกรรมการสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559ด.ญ.โมทนา โม้เวียง
ประธานนักเรียนด.ญ.ธิดารัตน์ ภมรผล
รองประธานนักเรียน 1ด.ช.พิพรรธพงศ์ พงศ์พีรทัต
รองประธานนักเรียน 2ด.ญ.วราพร คำภูแก้ว
รองประธานนักเรียน 3ด.ญ.นิศารัตน์ อินเสมียน
คณะกรรมการด.ญ.กนกวรรณ พินธะ
คณะกรรมการด.ญ.จิตรลดา กานต์ชนิต
คณะกรรมการด.ญ.พิมพร ขนุนใหญ่
คณะกรรมการด.ญ.สุพิชญา ชูสิน
คณะกรรมการด.ญ.พรภิมล เหมนิธิ
คณะกรรมการด.ช.มนิชชา มะลิซ้อน
คณะกรรมการด.ญ.อัญชิสา อัศวภูมิ
คณะกรรมการด.ญ.สุจิตรา บุญเกิด
คณะกรรมการด.ญ.พิชชาพร แฝดกลาง
คณะกรรมการด.ญ.ณัฐพร แก่นท้าว
คณะกรรมการ
ด.ญ.วีรวรรณ บุญทัน
คณะกรรมการด.ญ.ชุติกานต์ ฝอยทอง
คณะกรรมการด.ญ.อรวี มั่งมูล
คณะกรรมการด.ญ.ชยุตรา เอี่ยมผ่อง
คณะกรรมการ
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 1,507
สมาชิกคนล่าสุด: RriichaardvoG
พยากรณ์อากาศวันนี่้
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 To Be Number One
 พิธีไหว้ครู ปี 2556
 รณรงค์ต้านยาเสพติดโลก
 กีฬา กศน.ต้านยาเสพติด
 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
 ศูนย์อาเซียนศึกษา ก.ม.ว.
 มอบทุนฯ ดร.แม็กซ์ เฟรช์
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
 กีฬาภายใน "จามจุรีเกมส์"
 กิจกรรมวันอำลา
 ขอบคุณ
Youtube.com/Nctv
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
 พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 การรับนักเรียน
 การย้ายเข้าเรียน
 การขอย้ายออก
 การขอผ่อนผัน ป.1
 การขอลาออก
 การขอเทียบโอน
 การขอใบแทน
 การขอใช้อาคารสถานที่
แผ่นดินของเรา

การทำบุญคล้ายวันเกิดโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๘วันที่ 27 ธันวาคม 2558 การทำบุญคล้ายวันเกิดโรงเรียน 83 ปี โกมลวิทยาคาร
ประธานแสงชัย นภาสกุลคู /ผอ.มานิจ โยคิน ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูอาวุโส (ครูเก่าโกมลวิทยาคาร)
ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุสงฆ์ ณ อาคารอเนกประสงค์
ถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทุกรูป
ขอขอบคุณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครูอาวุโสและประธานชุมชนที่ร่วมการทำบุญครั้งนี้

admin เมื่อ มกราคม 11 2016 02:05:09 อ่านต่อ · 399 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
การเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓วันที่ 25 ธันวาคม 2558 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ได้นำคณะลูกเสือ เนตรนารี
ชั้น ป. 1-3 ร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบฐาน ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโกมลวิทยาคาร
รองวุฒิไกร เจริญศิลป์ กล่าวให้โอวาท และปล่อยลูกเสือ เนตรนารี ออกเดินทางไกล

ลูกเสือ เนตรนารี ได้รับประสบการณ์จริงจากการเดินทางไกลและทดสอบฐานในครั้งนี้
เป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฝึกความอดทน การเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ
ลูกเสือ เนตรนารี สนุกสนาน เรียนรู้อย่างมีความสุข ขอขอบคุณ : คณะวิทยากรลูกเสือ เนตรนารีทุก ๆ ท่าน


admin เมื่อ มกราคม 11 2016 01:51:00 อ่านต่อ · 411 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษที่ ๖ (ท่าบ่อ๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครื่อข่ายสถานศึกษาที่ 6
วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ขบวนพาเหรดนักกีฬาทั้ง 15 โรงเรียน เดินจากประตูเมืองท่าบ่อ
นายมานิจ โยคิน ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 กล่าวรายงานการแข่งขันกีฬา
นายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุน และเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มฯ

นายโสพันธ์ุ ขัตติยะราช นักกีฬาอาวุโส ประจำปี 2558
เปิดการแข่งขันกรีฑาระดับปฐมวัย และประถมศึกษา และการชิงชนะเลิศประภทกีฬาต่างๆ
ขอขอบพระคุณนายสมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และคณะ มา ณ โอกาสนี้

admin เมื่อ มกราคม 10 2016 23:48:39 อ่านต่อ · 405 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระสังฆราช ฯวันที่ 16 ธันวาคม 2558 นายมานิจ โยคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโกมลวิทยาคาร และคณะครู
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก
ณ วัดอรัญญวาสี อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ

เวลา 14.00 น. ประกอบพิธีสงฆ์ และ เวลา 16.30 น. พิธีถวายดอกไม้จันทน์

admin เมื่อ มกราคม 10 2016 23:29:09 อ่านต่อ · 344 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
คณะครู สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ศึกษาดูงานวันที่ 15 ธันวาคม 2558 คณะครูโรงเรียนสามัคยาราม อ.ร่อนพิบูลย์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ศึกษาดูงาน
การจัดการบริหารการศึกษา การจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียน
การนำเสนอวิดีทัศน์ความเป็นมาของโรงเรียนโกมลวิทยาคาร
นายแสงชัย นภาสกุลคู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ฯ บรรยายพิเศษ
นายมานิจ โยคิน ผู้อำนวยการโรงเรียน บรรยายพิเศษ การบริหารจัดการศึกษา

นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ การจัดภูมิทัศน์

admin เมื่อ มกราคม 10 2016 18:12:15 อ่านต่อ · 344 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
การเข้ารับตำแหน่ง ผอ.รร.โกมลวิทยาคาร คนใหม่วันที่ 9 ธันวาคม 2558นายมานิจ โยคิน เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโกมลวิทยาคาร คนใหม่
คณะสมาคมผู้บริหารอำเภอท่าบ่อและคณะครูโรงเรียนบ้านท่าสำราญ
เดินทางมาส่งนายมานิจ โยคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโกมลวิทยาคาร คนใหม่

คณะครูนำโดยรองวุฒิไกร เจริญศิลป์ และคณะนักเรียนตั้งแถวให้การต้อนรับ
นำโดยขบวนฟ้อนรำของนักเรียน นักเรียนมอบช่อดอกไม้ มาลัยกร ให้การต้อนรับ
ผอ.มานิจ โยคิน จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
นายแสงชัย นภาสกุลคู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ มอบช่อดอกไม้กล่าวต้อนรับ
ผอ.มานิจ โยคิน กล่าวแนะนำตัวกับนักเรียนหน้าเสาธง ตัวแทนนักเรียนมาช่อดอกไม้ต้อนรับ
คณะผูู้บริหารมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่

admin เมื่อ มกราคม 10 2016 16:37:20 อ่านต่อ · 404 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
พิธีรับมอบลานกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนชาวท่าบ่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
จัดพิธีรับมอบลานกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนชาวท่าบ่อ
โดย ดร.ขันธ์ชัย เกียรติศรีธนกร ประธาน บ.เอส.เค.อาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้มอบ
นายวีระพล สารบรรณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ผู้รับมอบ
ในโอกาสนี้ ดร.ขันธ์ชัย เกียรติศรีธนกร มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 80 ทุน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู-นักเรียน ขอขอบพระคุณท่าน ณ โอกาสนี้


admin เมื่อ พฤศจิกายน 17 2015 16:49:20 อ่านต่อ · 398 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
วันปิยมหาราช อำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2558วันที่ 23 ตุลาคม 2558 คณะครู ร่วมพิธีวันปิยมหาราช อำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2558
นำโดย ผอ.กฤศภณ หล้าวงศา นำพวงมาลาวางสักการะ บนเวที ณ ลานอเนกประสงค์อำเภอท่าบ่อ
นายพัฒนธรณ์ กีรติรัฐวัฒน์ นายอำเภอท่าบ่อ นำกล่าวสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5)

ขอขอบคุณ : คณะครูและบุคลากรทุกท่านที่ร่วมพิธีในครั้งนี้

admin เมื่อ พฤศจิกายน 17 2015 16:31:42 อ่านต่อ · 389 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
สพฐ.ติดตามผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558วันที่ 10 มิถุนายน 2558 คณะตรวจราชการจาก สพฐ.ติดตามผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับ 5 ภาษา ประธานแสงชัย นภาสกุลคู กล่าวการต้อนรับ
นำเสนอวิดีทัศน์แนะนำสถานศึกษา นายณรงค์ หล้าวงศา ผู้อำนวยการโรงเรียน บรรยายพิเศษ

คุณครูชนิภา สมบุศย์ หน.วิชาการ นำเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่านิยม 12 ประการ
คุณครูนงเยาว์ มุนิวงศ์ นำเสนอการจัีดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ,หน้าที่พลเมือง,อาเซียนศึกษา
รองตระกูล สุวรรณเทพ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นค.1 ร่วมชี้แจงข้อมูลทางการศึกษา
คณะมัคคุเทศก์ นำชมสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ การจัดภูมิทัศน์
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้อง MEP ,ห้องมนุษย์ทองคำ,เยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษา,การจัดบริการอาหารกลางวัน

admin เมื่อ กรกฎาคม 09 2015 00:17:59 อ่านต่อ · 506 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จัดประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
เพื่อรับเงินจัดสรรตามนโยบาย เรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2558
เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบเรียน
ประธานแสงชัย นภาสกุลคู /ผอ.ณรงค์ หล้าวงศา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

การแนะนำคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะครู/ครูอัตราจ้าง/นักศึกษาฝึกสอน
ขอขอบคุณ : คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง


admin เมื่อ กรกฎาคม 09 2015 00:01:56 อ่านต่อ · 470 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
กิจกรรมวันอำลา ประจำปีการศึกษา 2557วันที่ 27 มีนาคม 2558โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันอำลา ประจำปีการศึกษา 2557
ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนมีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557
การมอบอนุบัตรแก่บัณทิตน้อย นักเรียนปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษา
การมอบใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /พิธีบายศรีสู่ขวัญ และการแสดงนักเรียน

คณะกรรมการสภานักเรียนชุดเก่า มอบภารงานแก่คณะกรรมสภานักเรียนชุดใหม่ ปีการศึกษา 2558
นักเรียนและผู้ปกครองชั้นอนุบาลปีที่ 2 ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก /ขอแสดงความดีใจกับนักเรียนทุก ๆ คน


admin เมื่อ กรกฎาคม 08 2015 23:51:14 อ่านต่อ · 547 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
หน้า 2 จาก 11 < 1 2 3 4 5 > >>
ปฏิทิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายมานิจ โยคิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวุฒิไกร เจริญศิลป์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างานบริหาร


นางชนิภา สมบุศย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
หัวหน้างานบริหารวิชาการ


นางมะลิวรรณ ดุลสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพ
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ


นายสมเจตน์ นาคนิ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
คอมพิวเตอร์
หัวหน้างานบริหารบุคคล


นายโสพันธุ์ ขัตติยะราช
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

แนะนำบุคลากร

ข้าราชการครูและบุคลากร ฯ
ประจำปีการศึกษา 2559


นายภัฑรภักดิ์ วงศ์ก่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นางวาสนา ธรรมโชติกุล
ครู ผู้ช่วย
ประถมศึกษา


นายพีระวัฒน์ ตุ้มมี
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นายสีจำเริญ สลับศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นางอรอุไร จิตปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย


นางยุพิน โคตรชมภู
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย


นางเกศรินทร์ กรมวังก้อน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


นางชไมพร พลศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพฯ


น.ส.เดือนเพ็ญ จันทะคาด
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


น.ส.จิราภรณ์ กิติยะวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ลูกเสือ


นางศรีดอกไม้ คำทวี
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพฯ


นางพิศวาส หล้าวงศา
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นางอาภาพรรณ จันทร์ดา
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย


นางชูชีพ ตุ้มมี
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพฯ


นางนงเยาว์ มุนิวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
สังคมศึกษาฯ


นางสมจันทร์ เถาว์พันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


นางนวลนิ่ม ไชยจันพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
สุขศึกษา


นางวรารัตน์ ทานอุทิศ
ครู คศ.1
รัฐประศาสนศาสตร์


นางพวงผกา หนูทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย


นางสมสนิท บุญซื่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
คณิตศาสตร์


นางเกศรินทร์ กรมวังก้อน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


นางสุภาวิณี วิปุละ
ครูคศ.1
ภาษาไทย


นางวิไลพร รักษาเมือง
ครู คศ.1
คอมพิวเตอร์และเทคโนฯ


น.ส.ศิริกัญญา พาพิมพ์
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
บริหารธุรกิจ


นายกิตติกรณ์ จอมทรักษ์
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
ปฐมวัย


นายชาญวิทย์ ศรีหทัยกุล
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
วิทยาศาสตร์


น.ส.ปาหนัน พรมมา
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
ปฐมวัย


น.ส.สุพรรณี นาทา
จนท.ธุรการ
ชีววิทยา


Mr.Johnny Horg
ครู อัตราจ้าง(พิเศษ)
English


นายอนุชิต กรมวังก้อน
ครู อัตรจ้าง(พิเศษ)
ศิลปศึกษา


นายภศทณ รัตนจันทร์
วิทยากรภายนอก
นิติศาสตร์


นางดวงจันทร์ ฟอสเตอร์
วิทยากรภายนอก
ภาษาอังกฤษ


นายสมศักดิ์ ภูตะมาตย์
ครู พี่เลี้ยงเด็ก
ห้องเรียนคู่ขนาน


นางวงเดือน ต้นหลุบเลา
ครู อัตราจ้าง
ห้องเรียนคู่ขนาน


น.ส.วันวิสาข์ อินทะปัญญา
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


น.ส.สุพรรณี กิระชาติ
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


น.ส.วิรัชฎา วงค์ชัยยา
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


น.ส.รัญชนา สีดามาตย์
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


นายอนุวัฒน์ อินทรปัญญา
นักศึกษาฝึกสอน
ดนตรีศึกษา


นายสุวภัทร ผุดผ่อง
ลูกจ้างประจำ
ช่างไม้ 2

ทันข่าวทันเหตุการณ์
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 แนวหน้า
 คมชัดลึก
 เครือมติชน
 ข่าวสด
 สยามรัฐ
 ผู้จัดการ
 ไทยโพสต์
 บางกอกโพสต์
 The Nation
 สยามกีฬา
 ช่อง 3
 ช่อง 5
 ช่อง 7
 ช่อง 9 อสมท
 ช่องไทยพีบีเอส
 สทท. 11
 พยากรณ์อากาศ
 สนุกดอทคอม
 พันทิปดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม

การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศโรงเรียน
 ประกาศสอบราคาซื้อ
ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประจำปีงบประมาณ 2557


 เอกสารสอบราคาซื้อ
ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง

Link


ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
www.komonschool.org
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการศึกษาของโรงเรียนโกมลวิทยาคาร
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
E-mail : komon.sch(at)gmail.com
Tel : 042-431125 fax : 042-431574
Since 10/10/2554