โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
หน้าแรก · บทความ · ดาวน์โหลด · กระดานข่าว · สมุดเยี่ยม25/06/2017 15:44:28
รายการหลัก
 ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เพลงมาร์ชโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
 ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร
 ผลงานดีเด่นของครู
 ผลงานดีเด่นของนักเรียน
 สภานักเรียน
 กรรมการสถานศึกษา
E-Office
ขอแสดงความยินดีโล่เกียรติยศ
แชมป์แห่งประเทศไทย
ประจำปี 2558
กีฬาโฮมฮักนักกีฬาน้อย
Kid's Athletics Thailand 2015โล่เกียรติยศ
โรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School)
จากกรมส่งเสริมสภาพสิ่งแวดล้อม
ประจำปีการศึกษา 2556นายแสงชัย นภาสกุลคู
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2553
รับรางวัลจาก สพป.นค.1 ปี 2555
ผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษานางชไมพร พลศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รับรางวัล"ครูสอนดี"
ประจำปีการศึกษา 2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สพฐ
 สพป.หนองคาย เขต 1
 สหกรณ์ครู หนองคาย
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สกสค
 สมศ
 บริหารงานบุคลากร สพฐ
 ข้อมูลนักเรียนDataonweb
 สอบ NT , Onet
 รายงาน Visaual Control
 รายงานการรับนักเรียน
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ร.ร.ดอนก่อโนนสวรรค์
ร.ร.บ้านไทยสามัคคี
ร.ร.สำนักงานสลากที่75
ร.ร.ท่าบ่อพิทยาคม
ร.ร.บ้านโนนสง่า
ร.ร.บ้านโพธิ์ตาก
ร.ร.บ้านแป้น
ร.ร.ผาตั้ง
ร.ร.อนุบาลดารณี
ร.ร.อนุบาลดอนไผ่
ร.ร.บ้านโพนทอง
ร.ร.จันทราราม
ร.ร.หนองคายวิทยาคาร
ร.ร.บ้านนาโพธิ์
ร.ร.บ้านห้วยไซงัว
ร.ร.สังกะลีนาขาม
ร.ร.หนองปลาปากฯ
ร.ร.บ้านหม้อเหนือฯ
ร.ร.บ้านศรีเชียงใหม่
ร.ร.อนุบาลศรีเชียงใหม่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ
ประจำปีการศึกษา 2559นายแสงชัย นภาสกุลคู
ประธานกรรมการพระครูวิจิตรรัตนากร
ผู้แทนองค์กรศาสนาพระครูวิสุทธิสีลคุณ
ผู้แทนองค์กรศาสนานายประพาส นครภักดี
คณะกรรมการนายอมรวิทย์ เปียผ่อง
คณะกรรมการนายสลักจิตร จันทรสมบัติ
คณะกรรมการนายสมคิด กรมวังก้อน
คณะกรรมการนางสุวัน แก้วดวงดี
คณะกรรมการนางเตียง ศรีหาปัญญา
คณะกรรมการนายวาสุกรี นินทะระ
คณะกรรมการนายสำนวน ใจสะอาด
คณะกรรมการนายมานัส จันดาวงศ์
คณะกรรมการนายมานิจ โยคิน
คณะกรรมการและเลขานุการนางชไมพร พลศักดิ์
คณะกรรมการและผช.เลขานุการ

คณะกรรมการสภานักเรียน
คณะกรรมการสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559ด.ญ.โมทนา โม้เวียง
ประธานนักเรียนด.ญ.ธิดารัตน์ ภมรผล
รองประธานนักเรียน 1ด.ช.พิพรรธพงศ์ พงศ์พีรทัต
รองประธานนักเรียน 2ด.ญ.วราพร คำภูแก้ว
รองประธานนักเรียน 3ด.ญ.นิศารัตน์ อินเสมียน
คณะกรรมการด.ญ.กนกวรรณ พินธะ
คณะกรรมการด.ญ.จิตรลดา กานต์ชนิต
คณะกรรมการด.ญ.พิมพร ขนุนใหญ่
คณะกรรมการด.ญ.สุพิชญา ชูสิน
คณะกรรมการด.ญ.พรภิมล เหมนิธิ
คณะกรรมการด.ช.มนิชชา มะลิซ้อน
คณะกรรมการด.ญ.อัญชิสา อัศวภูมิ
คณะกรรมการด.ญ.สุจิตรา บุญเกิด
คณะกรรมการด.ญ.พิชชาพร แฝดกลาง
คณะกรรมการด.ญ.ณัฐพร แก่นท้าว
คณะกรรมการ
ด.ญ.วีรวรรณ บุญทัน
คณะกรรมการด.ญ.ชุติกานต์ ฝอยทอง
คณะกรรมการด.ญ.อรวี มั่งมูล
คณะกรรมการด.ญ.ชยุตรา เอี่ยมผ่อง
คณะกรรมการ
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 1,507
สมาชิกคนล่าสุด: RriichaardvoG
พยากรณ์อากาศวันนี่้
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 To Be Number One
 พิธีไหว้ครู ปี 2556
 รณรงค์ต้านยาเสพติดโลก
 กีฬา กศน.ต้านยาเสพติด
 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
 ศูนย์อาเซียนศึกษา ก.ม.ว.
 มอบทุนฯ ดร.แม็กซ์ เฟรช์
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
 กีฬาภายใน "จามจุรีเกมส์"
 กิจกรรมวันอำลา
 ขอบคุณ
Youtube.com/Nctv
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
 พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 การรับนักเรียน
 การย้ายเข้าเรียน
 การขอย้ายออก
 การขอผ่อนผัน ป.1
 การขอลาออก
 การขอเทียบโอน
 การขอใบแทน
 การขอใช้อาคารสถานที่
แผ่นดินของเรา

คณะศึกษาดูงานบริหารจัดการศึกษาเมืองเลยและสกลนครวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูอำเภอเชียงคาน สพป.เลย เขต 1
คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา รร.กุดนาขาม สพป.สกลนครเขต 2
ร่วมศึกษาดูงานการจัดการบริหารการศึกษา การทำผลงานเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์
ประธานแสงชัย นภาสกุลคู คณะครู-นักเรียน ให้การต้อนรับ
นายณรงค์ หล้าวงศา ผู้อำนวยการโรงเรียน บรรยายพิเศษ

คณะมัคคุเทศก์ นำชมสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ การจัดภูมิทัศน์
ร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธไมตรี ม่วนซื่นกันทั่วหน้า

admin เมื่อ พฤษภาคม 26 2015 01:52:48 อ่านต่อ · 537 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
วันครูอำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2558วันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าบ่อ การจัดกิจกรรมวันครูอำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2558
ภาคเช้า : พิธีการ การรำลึกถึงบูรพาจารย์ ภาคกลางวัน : การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรี
ภาคค่ำ : งานเลี้ยงสังสรรค์วันครูอำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 59admin เมื่อ พฤษภาคม 26 2015 01:41:12 อ่านต่อ · 569 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557วันที่ 27-30 ธันวาคม 2557 การแข่งขันกีฬานักเรียน(กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2557
การเดินพาเหรดของนักกีฬาแต่ละสี /การแสดงแอโรบิค"โกมลแด็นซ์"แชมป์น้ำดื่มสิงห์หนองคาย

การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษา
ขอขอบพระคุณ : นายประพาส นครภักดี นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ พร้อมคณะ/ท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน


admin เมื่อ พฤษภาคม 26 2015 01:29:17 อ่านต่อ · 527 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
วันพ่อแห่งชาติอำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2557วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ผอ.ณรงค์ หล้าวงศา ผู้อำนวยการโรงเรียนโกมลวิทยาคาร
นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราชา ภาคเช้า : ถวายเครื่องสักการะพานพุ่มเงิน พุ่มทอง
พิธีลงนามถวายพระพร /พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ/ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอท่าบ่อ ภาคค่ำ : พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ วัดอรัญญวาสี ตำบลท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ โดยมี นายอนุรักษ์ ไทยตรง นายอำเภอท่าบ่อ เป็นประธานในพิธีทั้งภาคเช้าและภาคค่ำ

admin เมื่อ มกราคม 12 2015 01:19:06 อ่านต่อ · 550 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
วันแม่แห่งชาติอำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2557วันที่ 12 สิงหาคม 2557 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ อ.ท่าบ่อ ประจำปี 2557
ภาคเช้า : พิธีลงนามถวายพระพร /พิธีสงฆ์ /กล่าวคำปฏิญาณ/ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา
ภาคค่ำ : ผอ.ณรงค์ หล้าวงศา นำคณะครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ /จุดเทียนชัยถวายพระพร

นายอนุรัฐ ไทยตรง นายอำเภอท่าบ่อ ถวายเครื่อราชสักการะ(พุ่มเงิน-พุ่มทอง)
นำจุดเทียนชัยถวายพระพร /การกล่าวคำปฏิญาณ ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาadmin เมื่อ มกราคม 12 2015 00:34:59 อ่านต่อ · 633 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
คณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1 ศึกษาดูงานวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 คณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1 ศึกษาดูงาน
การจัดการบริหารการศึกษา ห้องมนุษย์ทองคำ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
ประธานแสงชัย นภาสกุลคู คณะครู-นักเรียน ให้การต้อนรับ
นายณรงค์ หล้าวงศา ผู้อำนวยการโรงเรียน บรรยายพิเศษ

คณะมัคคุเทศก์ นำชมสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ การจัดภูมิทัศน์
เยี่ยมชมห้องมนุษย์ทองคำ และการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้อาเซียน

admin เมื่อ กรกฎาคม 28 2014 02:40:52 อ่านต่อ · 852 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
ชมรมครูปฐมวัย และผู้บริหาร สป.ขอนแก่น เขต 4 ศึกษาดูงานวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ชมรมครูปฐมวัยและผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 ศึกษาดูงาน
การจัดการบริหารการศึกษา กิจกรรมอนุบาลพุทธรักษ์
ประธานแสงชัย นภาสกุลคู คณะครู-นักเรียน ให้การต้อนรับ
นายณรงค์ หล้าวงศา ผู้อำนวยการโรงเรียน บรรยายพิเศษ

คณะมัคคุเทศก์ นำชมสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ การจัดภูมิทัศน์
เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

admin เมื่อ กรกฎาคม 28 2014 02:37:06 อ่านต่อ · 704 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
ชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 2 ศึกษาดูงานวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 คณะชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 2 ศึกษาดูงาน
การจัดการบริหารการศึกษา โรงเรียนประชาธิปไตย ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
ประธานแสงชัย นภาสกุลคู คณะครู-นักเรียน ให้การต้อนรับ
นายณรงค์ หล้าวงศา ผู้อำนวยการโรงเรียน บรรยายพิเศษ

คณะมัคคุเทศก์ นำชมสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ การจัดภูมิทัศน์
เยี่ยมชมการแสดงศูนย์การเรียนรู้อาเซียนและการจัดกิจกรรม

admin เมื่อ กรกฎาคม 28 2014 02:31:38 อ่านต่อ · 732 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
1 โรงเรียน 1 ผ้าป่า 1 ปี ประจำปี 2557วันที่ 26 มิถุนายน 2557 นายกยุทธนา ศรีตะบุตร พร้อมคณะ มอบเงินสนับสนุน 18,000 บาท
ตามโครงการ 1 โรงเรียน 1 ผ้าป่า 1 ปี ประจำปี 2557

ประธานแสงชัย นภาสกุลคู /ผอ.ณรงค์ หล้าวงศา นำคณะครู-นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ
ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


admin เมื่อ กรกฎาคม 18 2014 01:51:08 อ่านต่อ · 719 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2557วันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2557
ประธานแสงชัย นภาสกุลคู และผอ.ณรงค์ หล้าวงศา มอบรางวัลทางวิชาการแก่นักเรียน

เปิดการแสดงของนักเรียนระดับอนุบาล และประถมศึกษา
ประกวดการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง การประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี
ขอขอบพระคุณ : คณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน และผู้ปกครองนักเรียนที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


admin เมื่อ กรกฎาคม 18 2014 01:38:57 อ่านต่อ · 817 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ อ.ท่าบ่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ อ.ท่าบ่อ
ผอ.ณรงค์ หล้าวงศา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผวจ.หนองคาย ประธานในพิธี


admin เมื่อ กรกฎาคม 18 2014 01:31:28 อ่านต่อ · 723 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
หน้า 3 จาก 11 < 1 2 3 4 5 6 > >>
ปฏิทิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายมานิจ โยคิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวุฒิไกร เจริญศิลป์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างานบริหาร


นางชนิภา สมบุศย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
หัวหน้างานบริหารวิชาการ


นางมะลิวรรณ ดุลสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพ
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ


นายสมเจตน์ นาคนิ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
คอมพิวเตอร์
หัวหน้างานบริหารบุคคล


นายโสพันธุ์ ขัตติยะราช
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

แนะนำบุคลากร

ข้าราชการครูและบุคลากร ฯ
ประจำปีการศึกษา 2559


นายภัฑรภักดิ์ วงศ์ก่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นางวาสนา ธรรมโชติกุล
ครู ผู้ช่วย
ประถมศึกษา


นายพีระวัฒน์ ตุ้มมี
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นายสีจำเริญ สลับศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นางอรอุไร จิตปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย


นางยุพิน โคตรชมภู
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย


นางเกศรินทร์ กรมวังก้อน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


นางชไมพร พลศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพฯ


น.ส.เดือนเพ็ญ จันทะคาด
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


น.ส.จิราภรณ์ กิติยะวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ลูกเสือ


นางศรีดอกไม้ คำทวี
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพฯ


นางพิศวาส หล้าวงศา
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นางอาภาพรรณ จันทร์ดา
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย


นางชูชีพ ตุ้มมี
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพฯ


นางนงเยาว์ มุนิวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
สังคมศึกษาฯ


นางสมจันทร์ เถาว์พันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


นางนวลนิ่ม ไชยจันพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
สุขศึกษา


นางวรารัตน์ ทานอุทิศ
ครู คศ.1
รัฐประศาสนศาสตร์


นางพวงผกา หนูทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย


นางสมสนิท บุญซื่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
คณิตศาสตร์


นางเกศรินทร์ กรมวังก้อน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


นางสุภาวิณี วิปุละ
ครูคศ.1
ภาษาไทย


นางวิไลพร รักษาเมือง
ครู คศ.1
คอมพิวเตอร์และเทคโนฯ


น.ส.ศิริกัญญา พาพิมพ์
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
บริหารธุรกิจ


นายกิตติกรณ์ จอมทรักษ์
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
ปฐมวัย


นายชาญวิทย์ ศรีหทัยกุล
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
วิทยาศาสตร์


น.ส.ปาหนัน พรมมา
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
ปฐมวัย


น.ส.สุพรรณี นาทา
จนท.ธุรการ
ชีววิทยา


Mr.Johnny Horg
ครู อัตราจ้าง(พิเศษ)
English


นายอนุชิต กรมวังก้อน
ครู อัตรจ้าง(พิเศษ)
ศิลปศึกษา


นายภศทณ รัตนจันทร์
วิทยากรภายนอก
นิติศาสตร์


นางดวงจันทร์ ฟอสเตอร์
วิทยากรภายนอก
ภาษาอังกฤษ


นายสมศักดิ์ ภูตะมาตย์
ครู พี่เลี้ยงเด็ก
ห้องเรียนคู่ขนาน


นางวงเดือน ต้นหลุบเลา
ครู อัตราจ้าง
ห้องเรียนคู่ขนาน


น.ส.วันวิสาข์ อินทะปัญญา
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


น.ส.สุพรรณี กิระชาติ
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


น.ส.วิรัชฎา วงค์ชัยยา
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


น.ส.รัญชนา สีดามาตย์
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


นายอนุวัฒน์ อินทรปัญญา
นักศึกษาฝึกสอน
ดนตรีศึกษา


นายสุวภัทร ผุดผ่อง
ลูกจ้างประจำ
ช่างไม้ 2

ทันข่าวทันเหตุการณ์
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 แนวหน้า
 คมชัดลึก
 เครือมติชน
 ข่าวสด
 สยามรัฐ
 ผู้จัดการ
 ไทยโพสต์
 บางกอกโพสต์
 The Nation
 สยามกีฬา
 ช่อง 3
 ช่อง 5
 ช่อง 7
 ช่อง 9 อสมท
 ช่องไทยพีบีเอส
 สทท. 11
 พยากรณ์อากาศ
 สนุกดอทคอม
 พันทิปดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม

การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศโรงเรียน
 ประกาศสอบราคาซื้อ
ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประจำปีงบประมาณ 2557


 เอกสารสอบราคาซื้อ
ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง

Link


ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
www.komonschool.org
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการศึกษาของโรงเรียนโกมลวิทยาคาร
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
E-mail : komon.sch(at)gmail.com
Tel : 042-431125 fax : 042-431574
Since 10/10/2554