โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
หน้าแรก · บทความ · ดาวน์โหลด · กระดานข่าว · สมุดเยี่ยม25/06/2017 15:38:30
รายการหลัก
 ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 เพลงมาร์ชโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
 ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
 ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร
 ผลงานดีเด่นของครู
 ผลงานดีเด่นของนักเรียน
 สภานักเรียน
 กรรมการสถานศึกษา
E-Office
ขอแสดงความยินดีโล่เกียรติยศ
แชมป์แห่งประเทศไทย
ประจำปี 2558
กีฬาโฮมฮักนักกีฬาน้อย
Kid's Athletics Thailand 2015โล่เกียรติยศ
โรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School)
จากกรมส่งเสริมสภาพสิ่งแวดล้อม
ประจำปีการศึกษา 2556นายแสงชัย นภาสกุลคู
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2553
รับรางวัลจาก สพป.นค.1 ปี 2555
ผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษานางชไมพร พลศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รับรางวัล"ครูสอนดี"
ประจำปีการศึกษา 2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สพฐ
 สพป.หนองคาย เขต 1
 สหกรณ์ครู หนองคาย
 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 สกสค
 สมศ
 บริหารงานบุคลากร สพฐ
 ข้อมูลนักเรียนDataonweb
 สอบ NT , Onet
 รายงาน Visaual Control
 รายงานการรับนักเรียน
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
ร.ร.ดอนก่อโนนสวรรค์
ร.ร.บ้านไทยสามัคคี
ร.ร.สำนักงานสลากที่75
ร.ร.ท่าบ่อพิทยาคม
ร.ร.บ้านโนนสง่า
ร.ร.บ้านโพธิ์ตาก
ร.ร.บ้านแป้น
ร.ร.ผาตั้ง
ร.ร.อนุบาลดารณี
ร.ร.อนุบาลดอนไผ่
ร.ร.บ้านโพนทอง
ร.ร.จันทราราม
ร.ร.หนองคายวิทยาคาร
ร.ร.บ้านนาโพธิ์
ร.ร.บ้านห้วยไซงัว
ร.ร.สังกะลีนาขาม
ร.ร.หนองปลาปากฯ
ร.ร.บ้านหม้อเหนือฯ
ร.ร.บ้านศรีเชียงใหม่
ร.ร.อนุบาลศรีเชียงใหม่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ
ประจำปีการศึกษา 2559นายแสงชัย นภาสกุลคู
ประธานกรรมการพระครูวิจิตรรัตนากร
ผู้แทนองค์กรศาสนาพระครูวิสุทธิสีลคุณ
ผู้แทนองค์กรศาสนานายประพาส นครภักดี
คณะกรรมการนายอมรวิทย์ เปียผ่อง
คณะกรรมการนายสลักจิตร จันทรสมบัติ
คณะกรรมการนายสมคิด กรมวังก้อน
คณะกรรมการนางสุวัน แก้วดวงดี
คณะกรรมการนางเตียง ศรีหาปัญญา
คณะกรรมการนายวาสุกรี นินทะระ
คณะกรรมการนายสำนวน ใจสะอาด
คณะกรรมการนายมานัส จันดาวงศ์
คณะกรรมการนายมานิจ โยคิน
คณะกรรมการและเลขานุการนางชไมพร พลศักดิ์
คณะกรรมการและผช.เลขานุการ

คณะกรรมการสภานักเรียน
คณะกรรมการสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559ด.ญ.โมทนา โม้เวียง
ประธานนักเรียนด.ญ.ธิดารัตน์ ภมรผล
รองประธานนักเรียน 1ด.ช.พิพรรธพงศ์ พงศ์พีรทัต
รองประธานนักเรียน 2ด.ญ.วราพร คำภูแก้ว
รองประธานนักเรียน 3ด.ญ.นิศารัตน์ อินเสมียน
คณะกรรมการด.ญ.กนกวรรณ พินธะ
คณะกรรมการด.ญ.จิตรลดา กานต์ชนิต
คณะกรรมการด.ญ.พิมพร ขนุนใหญ่
คณะกรรมการด.ญ.สุพิชญา ชูสิน
คณะกรรมการด.ญ.พรภิมล เหมนิธิ
คณะกรรมการด.ช.มนิชชา มะลิซ้อน
คณะกรรมการด.ญ.อัญชิสา อัศวภูมิ
คณะกรรมการด.ญ.สุจิตรา บุญเกิด
คณะกรรมการด.ญ.พิชชาพร แฝดกลาง
คณะกรรมการด.ญ.ณัฐพร แก่นท้าว
คณะกรรมการ
ด.ญ.วีรวรรณ บุญทัน
คณะกรรมการด.ญ.ชุติกานต์ ฝอยทอง
คณะกรรมการด.ญ.อรวี มั่งมูล
คณะกรรมการด.ญ.ชยุตรา เอี่ยมผ่อง
คณะกรรมการ
ผู้ใช้งานตอนนี้
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกออนไลน์

จำนวนสมาชิก: 1,507
สมาชิกคนล่าสุด: RriichaardvoG
พยากรณ์อากาศวันนี่้
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 To Be Number One
 พิธีไหว้ครู ปี 2556
 รณรงค์ต้านยาเสพติดโลก
 กีฬา กศน.ต้านยาเสพติด
 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
 ศูนย์อาเซียนศึกษา ก.ม.ว.
 มอบทุนฯ ดร.แม็กซ์ เฟรช์
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
 กีฬาภายใน "จามจุรีเกมส์"
 กิจกรรมวันอำลา
 ขอบคุณ
Youtube.com/Nctv
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
 พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 การรับนักเรียน
 การย้ายเข้าเรียน
 การขอย้ายออก
 การขอผ่อนผัน ป.1
 การขอลาออก
 การขอเทียบโอน
 การขอใบแทน
 การขอใช้อาคารสถานที่
แผ่นดินของเรา

บุคลากรใหม่จามจุรี ปีการศึกษา 2557วันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร เลี้ยงรับบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
ประธานแสงชัย นภาสกุลคู มอบช่อดอกไม้ กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ จำนวน 13 ท่าน

คณะกรรมการสถานศึกษา ฯและผอ.ณรงค์ หล้าวงศา มอบช่อดอกไม้ กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่
กิจกรรมสังสรรค์ชาวจามจุรีสีชมพู /เกมสายสัมพันธ์จามจุรี
ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาที่มาร่วมงานในครั้งนี้


admin เมื่อ กรกฎาคม 18 2014 01:21:40 อ่านต่อ · 709 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557วันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
เพื่อให้นักเรียนได้นำพานดอกไม้ ธูปเทียน มาแสดงมุฑิตาจิตแด่คุณครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

ประธานแสงชัย นภาสกุลคู ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นักเรียนร่วมนำสวดมนต์ไหว้พระ /บทสวดไหว้ครู
ประธานแสงชัย นภาสกุลคู มอบทุนการศึกษา 16 ทุน ๆละ 1,000 บาท
ผอ.ณรงค์ หล้าวงศา กล่าวถึงความสำคัญและความหมายของสิ่งของนำมาไหว้ครู
พร้อมเจิมหลักสูตรสถานศึกษา และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน
ขอขอบคุณ ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาที่มาร่วมงานในครั้งนี้


admin เมื่อ กรกฎาคม 18 2014 01:10:08 อ่านต่อ · 734 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
น้องใหม่จามจุรี ประจำปีการศึกษา 2557วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จัดพิธีรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
ผอ.ณรงค์ หล้าวงศา แนะนำบุคลากรใหม่ ที่จะมาปฏิบัติการสอน
ประธานแสงชัย นภาสกุลคู และผอ.ณรงค์ หล้าวงศา นำไหว้พระ กล่าวปฏิญาณตน

ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่เข้าหอประชุมอาคารอเนกประสงค์
ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

admin เมื่อ กรกฎาคม 18 2014 01:03:40 อ่านต่อ · 707 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จัดประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
เพื่อรับเงินจัดสรรตามนโยบาย เรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2557
เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบเรียน
ประธานแสงชัย นภาสกุลคู /ผอ.ณรงค์ หล้าวงศา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

ผจก.ธกส. สาขาท่าบ่อ ชี้แจงโครงการโรงเรียนธนาคารโกมลวิทยาคาร แห่งแรกในจังหวัดหนองคาย
การแนะนำคณะกรรมการสถานศึกษา/คณะครู/ครูอัตราจ้าง/นักศึกษาฝึกสอน
ขอขอบคุณ : คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง


admin เมื่อ พฤษภาคม 15 2014 23:48:01 อ่านต่อ · 792 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
วันฉัตรมงคล อำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2557วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล อ.ท่าบ่อ ประจำปี 2557
ภาคเช้า : ผอ.ณรงค์ หล้าวงศา นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ

นายอนุรัฐ ไทยตรง นายอำเภอท่าบ่อ ถวายเครื่อราชสักการะ(พุ่มเงิน-พุ่มทอง) กล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ


admin เมื่อ พฤษภาคม 15 2014 23:40:55 อ่านต่อ · 821 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
การสืบสานประเพณีสงกรานต์ อำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2557วันที่ 13 เมษายน 2557 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร และคณะ กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์อำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2557
นำโดย นายประธานแสงชัย นภาสกุลคู /นายณรงค์ หล้าวงศา ผู้อำนวยการโรงเรียน

ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณ๊อันดีงามของไทย รดน้ำดำหัวขอพรท่านประธานแสงชัย นภาสกุลคูพร้อมภรรยา
จัดตั้งซุ้มบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ จัดน้ำสรงพระ และน้ำดื่มไว้บริการแก่ประชาชนโดยทัวไปฟรี


admin เมื่อ พฤษภาคม 15 2014 23:27:31 อ่านต่อ · 650 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบวันที่ 4-9 เมษายน 2557 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร นำคณะครู-บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษาฯ
ร่วมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานโรงเรียนเกาะปันหยี จ.พังงา
นำทีมโดยท่านประธานแสงชัย นภาสกุลคู และผอ.ณรงค์ หล้าวงศา
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ สุราษฎร์ธานี /พังงา/ภูเก็ต ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556

เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอขอบพระคุณ : ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเกาะปันหยี ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

admin เมื่อ พฤษภาคม 15 2014 23:20:28 อ่านต่อ · 663 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
รวมพลคนท่าบ่อ " นั่งซุมข้าว เว้าความหลัง "วันที่ 1-2 เมษายน 2557 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จัดกิจกรรมรวมพลคนท่าบ่อ "นั่งซุมข้าว เว้าความหลัง"
วันที่ 1 เมษายน 2557 ภาคเช้า : กิจกรรมสภากาแฟ โดย นายอนุรัฐ ไทยตรง นายอำเภอท่าบ่อ
การเปิดอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน อำเภอท่าบ่อ
ภาคกลางคืน : กิจกรรมสังสรรค์ศิษย์เก่าฯ รวมพลคนท่าบ่อ "นั่งซุมข้าว เว้าความหลัง"

ภาคเช้า วันที่ 2 เมษายน 2557 พิธีทอดถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ วัดอรัญญวาสี
ขอขอบพระคุณศิษย์เก่าโกมลวิทยาคาร และชาวอำเภอท่าบ่อ ที่ร่วมงานในครั้งนี้

admin เมื่อ พฤษภาคม 15 2014 23:06:10 อ่านต่อ · 668 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
กิจกรรมวันอำลา ประจำปีการศึกษา 2556วันที่ 26 มีนาคม 2557โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันอำลา ประจำปีการศึกษา 2556
ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนมีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556
การมอบอนุบัตรแก่บัณทิตน้อย นักเรียนปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษา
การมอบใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /พิธีบายศรีสู่ขวัญ และการแสดงนักเรียน

คณะกรรมการสภานักเรียนชุดเก่า มอบภารงานแก่คณะกรรมสภานักเรียนชุดใหม่ ปีการศึกษา 2557
นักเรียนและผู้ปกครองชั้นอนุบาลปีที่ 2 ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก /ขอแสดงความดีใจกับนักเรียนทุก ๆ คน


admin เมื่อ พฤษภาคม 15 2014 22:55:01 อ่านต่อ · 681 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
วันครูอำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2557วันที่ 16 มกราคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนโกมลวิทยาคาร การจัดกิจกรรมวันครูอำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2557
ภาคเช้า : พิธีการ การรำลึกถึงบูรพาจารย์ ภาคกลางวัน : การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรี
ภาคค่ำ : งานเลี้ยงสังสรรค์วันครูอำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 58admin เมื่อ มกราคม 20 2014 14:02:51 อ่านต่อ · 1055 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557วันที่ 10 มกราคม 2557 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
ผอ.ณรงค์ หล้าวงศา อ่านสารวันเด็ก จาก ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ประธานแสงชัย นภาสกุลคู กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 และมอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน
นายประพาส นครภักดี นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ
และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กกท.ท่าบ่อ มอบอุปกรณ์กีฬา และคู่มือกติกากีฬาสากล 1 ชุด

นักเรียนชั้นอนุบาลแสดงรีวิวประกอบเพลง การแข่งขันกีฬาพื้นเมือง - กรีฑา และกีฬาสากล
ผอ.ณรงค์ หล้าวงศา และคณะครูมอบของขวัญวันเด็กแก่นักเรียนทุกคน นักเรียนมีความสุขกันทั่วหน้า

admin เมื่อ มกราคม 20 2014 13:47:41 อ่านต่อ · 1007 อ่านแล้ว · ปริ้นท์
หน้า 4 จาก 11 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
ปฏิทิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายมานิจ โยคิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวุฒิไกร เจริญศิลป์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้างานบริหาร


นางชนิภา สมบุศย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
หัวหน้างานบริหารวิชาการ


นางมะลิวรรณ ดุลสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพ
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ


นายสมเจตน์ นาคนิ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
คอมพิวเตอร์
หัวหน้างานบริหารบุคคล


นายโสพันธุ์ ขัตติยะราช
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

แนะนำบุคลากร

ข้าราชการครูและบุคลากร ฯ
ประจำปีการศึกษา 2559


นายภัฑรภักดิ์ วงศ์ก่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นางวาสนา ธรรมโชติกุล
ครู ผู้ช่วย
ประถมศึกษา


นายพีระวัฒน์ ตุ้มมี
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นายสีจำเริญ สลับศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นางอรอุไร จิตปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย


นางยุพิน โคตรชมภู
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย


นางเกศรินทร์ กรมวังก้อน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


นางชไมพร พลศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพฯ


น.ส.เดือนเพ็ญ จันทะคาด
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


น.ส.จิราภรณ์ กิติยะวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ลูกเสือ


นางศรีดอกไม้ คำทวี
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพฯ


นางพิศวาส หล้าวงศา
ครูชำนาญการพิเศษ
พลศึกษา


นางอาภาพรรณ จันทร์ดา
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย


นางชูชีพ ตุ้มมี
ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพฯ


นางนงเยาว์ มุนิวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
สังคมศึกษาฯ


นางสมจันทร์ เถาว์พันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


นางนวลนิ่ม ไชยจันพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
สุขศึกษา


นางวรารัตน์ ทานอุทิศ
ครู คศ.1
รัฐประศาสนศาสตร์


นางพวงผกา หนูทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย


นางสมสนิท บุญซื่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
คณิตศาสตร์


นางเกศรินทร์ กรมวังก้อน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์


นางสุภาวิณี วิปุละ
ครูคศ.1
ภาษาไทย


นางวิไลพร รักษาเมือง
ครู คศ.1
คอมพิวเตอร์และเทคโนฯ


น.ส.ศิริกัญญา พาพิมพ์
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
บริหารธุรกิจ


นายกิตติกรณ์ จอมทรักษ์
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
ปฐมวัย


นายชาญวิทย์ ศรีหทัยกุล
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
วิทยาศาสตร์


น.ส.ปาหนัน พรมมา
ครูอัตราจ้าง(พิเศษ)
ปฐมวัย


น.ส.สุพรรณี นาทา
จนท.ธุรการ
ชีววิทยา


Mr.Johnny Horg
ครู อัตราจ้าง(พิเศษ)
English


นายอนุชิต กรมวังก้อน
ครู อัตรจ้าง(พิเศษ)
ศิลปศึกษา


นายภศทณ รัตนจันทร์
วิทยากรภายนอก
นิติศาสตร์


นางดวงจันทร์ ฟอสเตอร์
วิทยากรภายนอก
ภาษาอังกฤษ


นายสมศักดิ์ ภูตะมาตย์
ครู พี่เลี้ยงเด็ก
ห้องเรียนคู่ขนาน


นางวงเดือน ต้นหลุบเลา
ครู อัตราจ้าง
ห้องเรียนคู่ขนาน


น.ส.วันวิสาข์ อินทะปัญญา
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


น.ส.สุพรรณี กิระชาติ
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


น.ส.วิรัชฎา วงค์ชัยยา
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


น.ส.รัญชนา สีดามาตย์
นักศึกษาฝึกสอน
ปฐมวัย


นายอนุวัฒน์ อินทรปัญญา
นักศึกษาฝึกสอน
ดนตรีศึกษา


นายสุวภัทร ผุดผ่อง
ลูกจ้างประจำ
ช่างไม้ 2

ทันข่าวทันเหตุการณ์
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 แนวหน้า
 คมชัดลึก
 เครือมติชน
 ข่าวสด
 สยามรัฐ
 ผู้จัดการ
 ไทยโพสต์
 บางกอกโพสต์
 The Nation
 สยามกีฬา
 ช่อง 3
 ช่อง 5
 ช่อง 7
 ช่อง 9 อสมท
 ช่องไทยพีบีเอส
 สทท. 11
 พยากรณ์อากาศ
 สนุกดอทคอม
 พันทิปดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม

การแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประกาศโรงเรียน
 ประกาศสอบราคาซื้อ
ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประจำปีงบประมาณ 2557


 เอกสารสอบราคาซื้อ
ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง

Link


ล็อกอิน
ชื่อ

รหัสผ่านถ้าคุณไม่ใช่สมาชิก
สมัครที่นี่

ถ้าลืมรหัสผ่าน
สามารถขอใหม่ได้ที่นี่.
www.komonschool.org
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการศึกษาของโรงเรียนโกมลวิทยาคาร
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
E-mail : komon.sch(at)gmail.com
Tel : 042-431125 fax : 042-431574
Since 10/10/2554