สวัสดีปีใหม่ 2559
เขียนโดย admin เมื่อ มกราคม 13 2016 21:59:22วันที่ 30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2559
ผอ.มานิจ โยคิน กล่าวอวยพรปีใหม่ 2559 แก่คณะครู-นักเรียน พร้อมจับฉลากมอบของขวัญแก่นักเรียน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำของขวัญปีใหม่คนละ 5 ชิ้น เพื่อจับฉลากมอบแก่นักเรียน
เป็นการคืนความสุขแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2559
นักเรียนร่วม 400 คน โชคดีรับของขวัญปีใหม่จากคณะครู
ขอขอบคุณคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ร่วมสร้างสรรค์งานในครั้งนี้

เพิ่มเติมวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2559
ผอ.มานิจ โยคิน กล่าวอวยพรปีใหม่ 2559 แก่คณะครู-นักเรียน พร้อมจับฉลากมอบของขวัญแก่นักเรียน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำของขวัญปีใหม่คนละ 5 ชิ้น เพื่อจับฉลากมอบแก่นักเรียน
เป็นการคืนความสุขแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2559
นักเรียนร่วม 400 คน โชคดีรับของขวัญปีใหม่จากคณะครู
ขอขอบคุณคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ร่วมสร้างสรรค์งานในครั้งนี้