วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
เขียนโดย admin เมื่อ มกราคม 13 2016 22:23:05วันที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
คำขวัญวันเด็ก " เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต "
ท่านประธานแสงชัย นภาสกุลคู อ่านสารวันเด็ก ประจำปี 2559 ของ ฯพณฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พร้อมกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 และมอบรางวัลแก่เด็กนักเรียนคนเก่งที่ตอบปัญหาได้ถูกต้อง
การแสดงของนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา
การเล่นเกม การตอบปัญหา การร่วมสนุกตามซุ้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การประกวดร้องเพลง

คณะครู และบุคลากรแต่งกายชุดแฟนซี นักเรียนทุกชั้นเรียนได้แสดงออกอย่างมีความสุขสนุกสนาน
ของขวัญของรางวัลจำนวนมากมายแจกแก่นักเรียนตลอดทั้งวัน
ขอบขอบคุณ : ท่านประธานแสงชัย นภาสกุลคู นายกเทศมนตรีเมื่องท่าบ่อ ท่านรองอมรวิทย์ เปียผ่อง
และผู้ปกครองนักเรียนที่สนับสนุนขนม ไอศกรีม และอื่น ๆ จำนวนมากมาย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

เพิ่มเติมวันที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
คำขวัญวันเด็ก " เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต "
ท่านประธานแสงชัย นภาสกุลคู อ่านสารวันเด็ก ประจำปี 2559 ของ ฯพณฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พร้อมกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 และมอบรางวัลแก่เด็กนักเรียนคนเก่งที่ตอบปัญหาได้ถูกต้อง
การแสดงของนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา
การเล่นเกม การตอบปัญหา การร่วมสนุกตามซุ้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การประกวดร้องเพลง

คณะครู และบุคลากรแต่งกายชุดแฟนซี นักเรียนทุกชั้นเรียนได้แสดงออกอย่างมีความสุขสนุกสนาน
ของขวัญของรางวัลจำนวนมากมายแจกแก่นักเรียนตลอดทั้งวัน
ขอบขอบคุณ : ท่านประธานแสงชัย นภาสกุลคู นายกเทศมนตรีเมื่องท่าบ่อ ท่านรองอมรวิทย์ เปียผ่อง
และผู้ปกครองนักเรียนที่สนับสนุนขนม ไอศกรีม และอื่น ๆ จำนวนมากมาย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้