วันครูอำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2559
เขียนโดย admin เมื่อ มกราคม 17 2016 21:54:27วันที่ 16 มกราคม 2559 วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2559
คำขวัญวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 : อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดีมีคุณภาพ "
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอท่าบ่อ จัดงานวันครูอำเภอท่าบ่อ ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ
ภาคเช้า : พิธีรำลึกถึงบูรพาจารย์ โดยนายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานในพิธี
พิธีทางสงฆ์ /พิธีบูชาบูรพาจารย์ /การแนะนำตัวผู้บริหารและคณะครูใหม่

การมอบเกียรติบัตรดีเด่นด้านต่าง ๆ แก่คณะครู ประจำปี 2559
ขอขอบคุณ : ท่านรองผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติและคณะครูอาวุโสอำเภอท่าบ่อ มา ณ โอกาสนี้


เพิ่มเติมวันที่ 16 มกราคม 2559 วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2559
คำขวัญวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 : อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดีมีคุณภาพ "
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอท่าบ่อ จัดงานวันครูอำเภอท่าบ่อ ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ
ภาคเช้า : พิธีรำลึกถึงบูรพาจารย์ โดยนายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานในพิธี
พิธีทางสงฆ์ /พิธีบูชาบูรพาจารย์ /การแนะนำตัวผู้บริหารและคณะครูใหม่

การมอบเกียรติบัตรดีเด่นด้านต่าง ๆ แก่คณะครู ประจำปี 2559
ขอขอบคุณ : ท่านรองผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติและคณะครูอาวุโสอำเภอท่าบ่อ มา ณ โอกาสนี้