งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
เขียนโดย admin เมื่อ กุมภาพันธ์ 04 2016 01:06:28วันที่ 30-31 มกราคม 2559 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ทัศนศึกษาดูงาน
การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุพรรณบุรี
นำทีมโดย ผอ.มานิจ โยคิน ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
นำนักเรียนร่วมแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองบายศรีปากชาม(เด็กพิเศษเรียนร่วม)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง นำความภาคภูมิใจสู่สถานศึกษาและสพป.หนองคาย เขต 1 ของเรา
ขอแสดงความดีใจกับนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกสอน
นักเรียน : ด.ญ.พัชราภา บุญเกิด ด.ญ.ปพิชญา ฝ้ายสีงาม ด.ญ.ซูหลิง หลิน
ผู้ฝึกสอน : คุณครูเดือนเพ็ญ จันทะคาด : คุณครูสุภาวิณี วิปุละ

เพิ่มเติมวันที่ 30-31 มกราคม 2559 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร ทัศนศึกษาดูงาน
การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุพรรณบุรี
นำทีมโดย ผอ.มานิจ โยคิน ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
นำนักเรียนร่วมแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองบายศรีปากชาม(เด็กพิเศษเรียนร่วม)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง นำความภาคภูมิใจสู่สถานศึกษาและสพป.หนองคาย เขต 1 ของเรา
ขอแสดงความดีใจกับนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกสอน
นักเรียน : ด.ญ.พัชราภา บุญเกิด ด.ญ.ปพิชญา ฝ้ายสีงาม ด.ญ.ซูหลิง หลิน
ผู้ฝึกสอน : คุณครูเดือนเพ็ญ จันทะคาด : คุณครูสุภาวิณี วิปุละ
การเดินทางไปในครั้งนี้ ท่านผอ.มานิจ โยคิน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดอยุธยาและจังหวัดสุพรรณบุรี ชมแหล่งโบราณสถาน
วัดใหญ่ชัยมงคล วัดป่าเลไลยก์ การแสดงแสง สี เสียง อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ฯลฯ
ขอขอบพระคุณ: ท่าน ศน.วุฒิพงษ์ บทมาตย์ และท่าน ศน.ฉวีวรรณ โยคิน ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางในครั้งนี้