กิจกรรมวันอำลา ประจำปีการศึกษา 2528
เขียนโดย admin เมื่อ เมษายน 03 2016 00:24:39วันที่ 18 มีนาคม 2559โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันอำลา และพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
นายมานิจ โยคิน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนมีผลการเรียนดีเด่น
การมอบอนุบัตรแก่บัณทิตน้อย นักเรียนปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษา
การมอบใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /พิธีบายศรีสู่ขวัญ และการแสดงนักเรียน

ประธานนักเรียน ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 6 กล่าวอำลาสถาบัน /นักเรียน ป.6 มอบของที่ระลึก
นักเรียนและผู้ปกครองชั้นอนุบาลปีที่ 2 ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก /ขอแสดงความดีใจกับนักเรียนทุก ๆ คน

เพิ่มเติมวันที่ 18 มีนาคม 2559โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันอำลา และพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
นายมานิจ โยคิน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนมีผลการเรียนดีเด่น
การมอบอนุบัตรแก่บัณทิตน้อย นักเรียนปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษา
การมอบใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /พิธีบายศรีสู่ขวัญ และการแสดงนักเรียน

ประธานนักเรียน ตัวแทนนักเรียนชั้น ป. 6 กล่าวอำลาสถาบัน /นักเรียน ป.6 มอบของที่ระลึก
นักเรียนและผู้ปกครองชั้นอนุบาลปีที่ 2 ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก /ขอแสดงความดีใจกับนักเรียนทุก ๆ คน