ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
เขียนโดย admin เมื่อ เมษายน 16 2016 01:06:26วันที่ 13 เมษายน 2559 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร นำโดย นายมานิจ โยคิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์อำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2559

สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน /สรงน้ำหลวงแก้วโกมล
ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรท่านประธานแสงชัย นภาสกุลคูพร้อมภรรยา
นายกประพาส นครภักดี และคณะ / คุณพ่อสงวนศักดิ์ - คุณแม่บุญสนอง ศิริชนะ

เพิ่มเติมวันที่ 13 เมษายน 2559 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร นำโดย นายมานิจ โยคิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์อำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2559

สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน /สรงน้ำหลวงแก้วโกมล
ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรท่านประธานแสงชัย นภาสกุลคูพร้อมภรรยา
นายกประพาส นครภักดี และคณะ / คุณพ่อสงวนศักดิ์ - คุณแม่บุญสนอง ศิริชนะ