สพป.สกลนคร ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
เขียนโดย admin เมื่อ สิงหาคม 17 2016 16:03:05วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร นำโดย ท่านประธานแสงชัย นภาสกุลคู
รองวุฒิไกร เจริญศิลป์ และคณะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สกลนคร จำนวน 30 ท่าน

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน /หลักสูตรอาเซียน ระดับชั้นเรียนต่าง ๆ
ศึกษาสื่อ และนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้อาเซียน ในแต่และระดับชั้นเรียน
มอบของที่ระลึก / ครูวรารัตน์ ทานอุทิศ ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ มอบสื่อการเรียนรู้อาเซียนตัวอย่างแก่คณะศึกษาดูงาน

เพิ่มเติมวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร นำโดย ท่านประธานแสงชัย นภาสกุลคู
รองวุฒิไกร เจริญศิลป์ และคณะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สกลนคร จำนวน 30 ท่าน

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน /หลักสูตรอาเซียน ระดับชั้นเรียนต่าง ๆ
ศึกษาสื่อ และนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้อาเซียน ในแต่และระดับชั้นเรียน
มอบของที่ระลึก / ครูวรารัตน์ ทานอุทิศ ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ มอบสื่อการเรียนรู้อาเซียนตัวอย่างแก่คณะศึกษาดูงาน