วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
เขียนโดย admin เมื่อ สิงหาคม 18 2016 15:45:45วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
ประธานแสงชัย นภาสกุลคู ประธานในพิธีประกอบพิธีเปิด /การลงนามถวายพระพร

มอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2559
การแสดงของนักเรียนปฐมวัย /ประถมศึกษา / กล่าวสดุดีวันแม่/การกราบแม่/มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
ขอขอบพระคุณ คุณแม่ทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้

เพิ่มเติมวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
ประธานแสงชัย นภาสกุลคู ประธานในพิธีประกอบพิธีเปิด /การลงนามถวายพระพร

มอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2559
การแสดงของนักเรียนปฐมวัย /ประถมศึกษา / กล่าวสดุดีวันแม่/การกราบแม่/มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
ขอขอบพระคุณ คุณแม่ทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้