วันครูอำเภอท่าบ่อ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 61
เขียนโดย admin เมื่อ มกราคม 16 2017 23:34:55วันที่ 16 มกราคม 2560 วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560
คำขวัญวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 : ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู"
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอท่าบ่อ จัดงานวันครูอำเภอท่าบ่อ ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ สนง.เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ภาคเช้า : พิธีรำลึกถึงบูรพาจารย์ โดยนายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานในพิธี
/พิธีทางสงฆ์ /พิธีบูชาบูรพาจารย์ /การแนะนำตัวผู้บริหารและคณะครูใหม่

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอท่าบ่อ การมอบเกียรติบัตรดีเด่นด้านต่าง ๆ แก่คณะครู ประจำปี 2560
ขอขอบคุณ : ท่านรองผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ / นายกนก ศรีวิชัยนันท์ และคณะครูอาวุโสอำเภอท่าบ่อ มา ณ โอกาสนี้


เพิ่มเติมวันที่ 16 มกราคม 2560 วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560
คำขวัญวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 : ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู"
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอท่าบ่อ จัดงานวันครูอำเภอท่าบ่อ ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ สนง.เทศบาลเมืองท่าบ่อ
ภาคเช้า : พิธีรำลึกถึงบูรพาจารย์ โดยนายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประธานในพิธี
/พิธีทางสงฆ์ /พิธีบูชาบูรพาจารย์ /การแนะนำตัวผู้บริหารและคณะครูใหม่

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอท่าบ่อ การมอบเกียรติบัตรดีเด่นด้านต่าง ๆ แก่คณะครู ประจำปี 2560
ขอขอบคุณ : ท่านรองผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ / นายกนก ศรีวิชัยนันท์ และคณะครูอาวุโสอำเภอท่าบ่อ มา ณ โอกาสนี้